JOTA 2022

Ook dit jaar is de Pastoor Simons Groep weer aktief bij de 66ste Jamboree On The Air en Internet.